Uppfödningen är godkänd av Miljö och Stadsbyggnadsnämden i Uddevalla kommun den 28/9-06.

Nyheter 20080430